Haberler

Köy veya Mahalle Sürülerini Ortak Otlatan Çobanlarda Destekleme Kapsamına Alındı

Köy veya Mahalle Sürülerini Ortak Otlatan Çobanlarda Destekleme Kapsamına Alındı

Sayın Bakanımız Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Afyonkarahisar ilimizi ziyaretinde birlikler, kooperatifler ve STK’lar ile yaptığı “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı”nda Afyonkarahisar İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak kendisinden isteğimiz olan köy ve mahallelerde ortak sürüleri otlatan çobanlara da destek verilmesini istemiştik. Sayın bakanımız 2018 yılı içerisinde bu destekleme modelinin gerçekleşeceği sözünü vermişti.

08.05.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 2018/21 sayılı Hayvancılık Destekleme Uygulamaları Tebliğinde bunun gerçekleştiğini görmek başta ilimiz olmak üzere tüm ülkemizdeki sürü sahipleri ve çobanlarımızı sevindirmiştir.

Sayın Bakanımıza tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür ederiz.

ÇOBAN İSTİHDAM DESTEĞİ ŞARTLAR VE KURALLAR

  1. a) Desteklemeden yararlanacak işletme, en az iki yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olur. İşletme ve işletmedeki hayvanlar TÜRKVET’te kayıtlı olur. Hayvan sayısının tespitinde 02/11/2018 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.
  2. b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Çobanın otlattığı sürüdeki hayvan sayısı en az iki yüz ve üzeri anaç küçükbaş hayvandan oluşur. İşletme ve hayvan sayısı tespitinde TÜRKVET kayıtları esas alınır.
  3. c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

ç) Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırılmış olmalıdır.

  1. d) Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini (2018 yılı), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle sürüsü çobanları ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırır.
  2. e) Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar (köy-mahalle sürülerinin çobanları hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ ZAMANI

  1. a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Sürü yöneticisi sertifikası,

3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise, iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürülerini otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin eşi/birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi,

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu, 6121.12 Çoban (küçükbaş hayvan) koduna haiz sigortalılık hizmet döküm belgesi olmalıdır. Bu belgenin eksik olması halinde de başvurular kabul edilir, tamamlanması için 18/01/2019 tarihine kadar süre tanınır.

  1. b) Başvurular 01/06/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.
Devamını Göster

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Close